Hur mycket skatt betalar du egentligen?

Månadslön:
30 000 kr


Kommun:

År: 2021 (räkna ut för tidigare år)

Hur har vi räknat?

Läs mer om hur vi har räknat.

Eller se filmen:


Visa alla detaljer »
Uträkningen är förenklad och tar inte hänsyn till bland reseavdrag och ränteavdrag. Skattereduktion för boende i glesbygdskommuner (140 kr per månad) räknas inte med. Det tillfälliga jobbskatteavdraget är inte formellt beslutat än och beaktas inte i Skatteverkets tabeller. Snurran gäller bara arbetsinkomst och bara för personer som är mellan 18 och 65 år. Marginaleffekter av bidrag och socialförsäkringsförmåner beaktas inte. Moms och punktskatter (bensin-, el-, alkohol- och tobaksskatter) räknas som procent av nettoinkomsten enligt snittet i befolkningen (19 procent).


Vill du veta mer om Sveriges höga skatter? Följ oss på Facebook.

Vi arbetar för ett skattesystem som är rättvist och lätt för medborgarna att förstå. Det måste löna sig att arbeta, utbilda sig, spara och investera i Sverige. Läs mer om vårt arbete med skattefrågorna.