Hur mycket skatt hade du betalat förr?

Årslön (i dagens penningvärde):
200 000 kr

År:
2019

 


Timbros chefsekonom Jacob Lundberg kommenterar 2010-talets skattepolitik

Under 2010-talet har skatteförändringarna varit små i jämförelse med tidigare decennier. Jobbskatteavdraget utökades 2014 och 2019. Den rödgröna regeringen införde en utfasning av jobbskatteavdraget 2016 med innebörden att jobbskatteavdraget minskar med inkomsten från en årslön på 600 000 kr. Kommunalskatterna har ökat gradvis under årtiondet.

Om räknesnurran
Alla siffror är per år. Beräkningen gäller endast arbetsinkomster och inkluderar inte punktskatter, ränteavdrag, public service-avgift, kyrkoskatt eller begravningsavgift. Siffrorna är därför inte helt jämförbara med dinskatt.se. Kommunalskatten gäller en genomsnittlig kommun. Nedsatta arbetsgivaravgifter för vissa åldersgrupper eller regioner beaktas inte. Jobbskatteavdraget är borträknat från kommunalskatten i diagrammet.

Beräkningarna justerar för inflation, men inte för allmän löneutveckling. Det bör man ha i beaktande när man gör jämförelser av skattebördan över tid. En person som i dag är låginkomsttagare kan för några decennier sedan, med samma lönenivå, ha betraktats som en höginkomsttagare, och beskattats därefter.

Räknesnurran är konstruerad av Jacob Lundberg och Jesper Sandström och bygger på beräkningar som ursprungligen gjordes till artikeln ”Political preferences for redistribution in Sweden” av Spencer Bastani och Jacob Lundberg.